skip to Main Content
Laenud

Laen on finantssuhe kahe poole vahel, millest esimene (laenuandja) annab teisele (laenuvõtjale) kasutamiseks raha või muu vara, laenuvõtja aga kohustub saadud raha või vara tagastama kokkulepitud tingimustel.

Vajad laenu?

Laen ehk krediit on finantsteenus. Tavaliselt sõlmitakse laenu andmiseks laenuleping, mille kohaselt annab laenuandja laenusaajale kasutamiseks raha või muu vara, laenusaaja aga kohustub laenuandjalt saadud raha või muu vara tagastama lepinguga sätestatud tingimustel.