Laenuandja   Kogukulu KKM  
Laen.ee logo Laen.ee 324.00 € 59.16% Taotle laenu
Smsmoney logo Smsmoney 324.00 € 59.16% Taotle laenu
Smsraha logo Smsraha 324.00 € 59.16% Taotle laenu
Credit24 logo Credit24 324.39 € 60.33% Taotle laenu
Tarbimislaenu pakkumiste võrdlustabel põhineb laenuandjate krediidi kulukuse määra (KKM) võrdlemisel. KKM arvutamisel võetakse arvesse kõik teadaolevad kulud, sealhulgas intressikulu ja ülejäänud kiirlaenuga seotud kulud, mida tarbija on kohustatud maksma (näiteks lepingutasu). Laenuandjate põhiliseks sorteerimise aluseks on KKM suurus. Võrdse KKM suuruse puhul toimub laenuandjate lisasorteerimine tähestiku järgi. Võrdlustabeli laenusumma liuguri sammud 300 euroni on 50 euro, edasi 100 euro kaupa. Laenusummade valik on 50-3000 eurot. Perioodid esitatakse 30 päeva sammuga, välja arvatud kaks esimest perioodi 15 ja 30 päeva. Laenuperioodi valik on 15 päeva kuni 2 aastat. Vaikimisi näitab tabel tarbimislaenu pakkumisi uutele klientidele.